Sabtu, 22 Agustus 2015

surat al ikhlash

بسم الله الرحمن الرحيم
 ١ - قل هو ألله احد
   ٢ - ألله الصمد
    ٣-  لم يلد ولم يولد
       ٤- لم يكن  له كفوا احد
bismillahirohmaanirraohim
  1. qul huwa Allohu ahad
  2. Allohu shomad
  3. lam yalid walam yuulad 
  4. walam yakullahu kufuwan ahad
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang
  1. Katakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa
  2. Allah tempat meminta segala sesuatu
  3. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
  4. Dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar